Các bước để cải thiện mối quan hệ với khách hàng

Hãy can đảm thừa nhận lỗi lầm và cải thiện chúng theo những cách trên, thậm chí còn hơn thế sẽ giúp tái lập sự tin tưởng của khách hàng về doanh nghiệp của bạn.

1. Nghiên cứu sai lầm
Trước khi ra quyết định hoặc trả lời, bạn phải dành thời gian tìm ra nguyên nhân của vấn đề . Nếu bạn không hiểu chúng đã xảy ra như thế nào và mức độ thiệt hại ra sao, bạn sẽ khó mà biết cần phải làm gì để cải thiện thiệt hại và học cách không mắc phải sai lầm này lần nữa.

Sau một giờ tìm hiểu, tôi biết hình ảnh mình sử dụng là không được phép. Vậy là công ty kia đã có yêu cầu thích đáng.

2. Nhận sai và xin lỗi
Tạo ra nội dung và quản lý blog để thu hút khách hàng còn đi kèm với trách nhiệm. Hình ảnh và nội dung là phần trách nhiệm của tôi. Nếu có lỗi xảy ra, thì đó là lỗi của tôi.

Với mội vài người, xin lỗi tức là đã chấp nhận lỗi. Đôi khi bạn chỉ nhận lỗi, và cải thiện nó. Lời xin lỗi có giá trị hơn rất nhiều so với việc giữ thể diện và đánh mất đi mối quan hệ với khách hàng.

3. Khắc phục thiệt hại cho đối tác hoặc khách hàng
Bạn biêt đấy, chi phí để có được những khách hàng mới thường cao hơn chi phí giữ các khách hàng cũ. Cuối cùng, một vài mối quan hệ sẽ không thể cải thiện sau những thiệt hại đã xảy ra.

4. Cung cấp thêm những thỏa thuận
Một lần măc sai lầm không có nghĩa là thường phạm phải sai lầm. Dù đôi khi khách hàng yêu cầu bạn bồi thường tiền để khắc phục thiệt hai, nhưng họ sẽ vẫn cho qua mà không mặc cả.

Hãy làm điều gì đó ngoài những công việc thông thường của bạn. Có thể xem xét giảm giá đặc biệt hoặc miễn phí dịch vụ nào đó để bù đắp thiệt hại.

Hãy can đảm thừa nhận lỗi lầm và cải thiện chúng theo những cách trên, thậm chí còn hơn thế sẽ giúp tái lập sự tin tưởng của khách hàng về doanh nghiệp của bạn.

Tìm hiểu nguyên nhân, không ngại nói lời xin lỗi, và sẵn sàng chi trả khi bạn mắc lỗi để có một mối quan hệ kinh doanh lành mạnh, lâu dài.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *